NAČELA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

Varnost vaših osebnih podatkov je za nas izjemnega pomena. Zato namenjamo ustrezno pozornost osebnim podatkom in njihovemu varovanju ter jih obdelujemo v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov, Direktive 95/46 / ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov) (v nadaljnjem besedilu: Uredba o GDPR) in v skladu s temi načeli. V tem pravilniku vas obveščamo o tem, katere osebne podatke zberemo o Vas in o tem, kako jih bomo še naprej uporabljali.

KDO OBDELUJE VAŠE OSEBNE PODATKE :

Vaše osebne podatke pod spodaj navedenimi pogoji bodo obdelali Srčno popotovanje, Simona Vrbanič s.p. , Draženci 14B, 2288 Hajdina (v nadaljevanju Srčno popotovanje), davčna št.: 10883657, sedež: Draženci 14B, Draženci, 2288 Hajdina. Srčno popotovanje nima pooblaščenega uradnika za varstvo podatkov. Za uveljavljanje vaših pravic v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov nas lahko neposredno kontaktirate preko naših kontaktnih podatkov:     

 • Naslov: Draženci 14B, Draženci, 2288 Hajdina   
 • Telefonska številka: +386 51 385719
 • E-naslov: simona@srcnopopotovanje.si

KAKŠNE OSEBNE PODATKE ZBIRAMO?

V Srčnem popotovanju lahko shranjujemo in kako drugače obdelujemo vaše osebne podatke, ki nam jih posredujete v zvezi z uporabo naših storitev.  To vključuje zlasti naslednje osebne podatke:

 • ime,
 • priimek,
 • e-naslov,
 • telefonska številka,
 • naslov,
 • naslov za dostavo,
 • številka bančnega računa ali
 • ostale prostovoljno posredovane podatke, ki jih vnesite med ustvarjanjem naročila ter
 • podatke, ki se nanašajo na blago, ki ga kupec pregledal ali kupil.

V povezavi z vašimi dejavnostmi na naši spletni strani nadalje zbiramo in obdelamo vaš IP naslov in piškotke. Obdelava in uporaba piškotkov se urejajo samostojnimi načeli, ki jih lahko najdete v politiki o piškotkih. Vse osebne podatke, katere obdelamo, smo dobili direktno od vas.

S KAKŠNIMI NAMENI OBDELAVAMO OSEBNE PODATKE?

Vaše osebne podatke lahko obdelamo za en ali več spodnjih namenov:

 • Uprava in obdelava nakupa preko e-trgovine.
 • Dostava naročenega blaga in obveščanje o stanju vašega naročila ali uveljavljanje svoje pravice do odstopa od nakupa ali vašega zahtevka za reklamacijo blaga.
 • Pošiljanje različnih komercialnih sporočil in e-obvestil, da vas informiramo glede najnovejših popustov, novic, novega blaga, promo akcij in ostalih povezanih informacij.
 • Analiziranje vaših preferenc in pojavljanje vsebine, ki odgovarja vašim individuálním potrebam.
 • Izterjave in uveljavitev naših pravic (v primeru pravnih sporov, ki se nanašajo na naše storitve).
 • Vodenje računovodske evidence in izpolnjevanje naših ostalih pravnih obveznostih.

KOMU LAHKO PONUJAMO VAŠE OSEBNE PODATKE?

V okviru tega pooblastila lahko istočasno posredujemo / predložimo vaše osebne podatke naslednjim subjektom:        

 • Prevoznikom, ki imajo obveznost za dostavo blaga, ki st ega naročili.       
 • Upravljalcu spletne trgovine Srčno popotovanje.
 • Družbi, ki opravlja naše telefonske govore za namene storitve za kupce.     
 • Izvajalcem plačilnih portalov.   
 • Našim pravnim in davčnim svetovalcem v povezavi z uveljavljanjem naših pravic.      

KAKO DOLGO BOMO SHRANJEVALI VAŠE OSEBNE PODATKE?

V spletni trgovini Srčno popotovanje bomo obdelovali in hranili vaše osebne podatke le za čas, ki je nujno potreben za zgoraj navedene namene. Če se osebni podatki obdelujejo na podlagi vašega soglasja za obdobje, s katerim ste se strinjali (navadno 5 let), razen, če boste vaše soglasje o obdelavi osebnih podatkov preklicali. Po tem času bomo v spletni trgovini Srčno popotovanje ohranili vaše osebne podatke v obsegu, ki je potreben za zaščito pravic. V primeru obdelave osebnih podatkov, spletna trgovina Srčno popotovanje obravnava in hrani vaše osebne podatke vsaj za čas trajanja pogodbe in do izteka zakonskih ali pogodbenih zastaralnih rokov in rokov za uveljavljanje pravic do okvarjenega delovanja ali garancije za morebitno izvedbo, določitev ali obrambo naših zahtevkov. Istočasno želimo poudariti, da se vaši osebni podatki hranijo v primerih, ko to zahteva zakonska ureditev, in samo v roku, ki ga določajo ti zakoni (še posebej roki za arhiviranje računovodskih in davčnih dokumentov).

KAKŠNE VSE PRAVICE IMATE V POVEZAVI S VARSTVOM VAŠIH OSEBNIH PODATKOV?

 • Pravica do odvzema dovoljenja. Če obdelujemo vaše osebne podatke na podlagi vaše privolitve, imate pravico, da privolitev kadarkoli prekličite. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave vaših osebnih podatkov pred takšno pritožbo. Preklic privolitve hkrati ne vpliva na obdelavo vaših osebnih podatkov na podlagi drugega dovoljenja, zlasti v zvezi z obdelavo, potrebno za izvedbo naročila ali izpolnjevanjem zakonske obveznosti.
 • Pravica dostopa. V skladu s členom 15 Uredbe GDPR imate pravico pridobiti potrdilo o tem, ali in katere osebne podatke obdelujemo v spletni trgovini Srčno popotovanje in pridobiti dostop do teh osebnih podatkov, vključno z informacijami o namenu obdelave, kategoriji zadevnih osebnih podatkov, prejemnikih, predvidenem času shranjevanja osebnih podatkov, izbris ali popravljanje osebnih podatkov, pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, vir osebnih podatkov, če se ne pridobi neposredno od vas, in dejstvo, da gre za avtomatsko odločanje, vključno s profiliranjem.
 • Pravica do popravila in spremembe. Imate pravico, da od spletne trgovine Srčno popotovanje zahtevate, da popravi vaše osebne podatke, če so ti netočni ali nepopolni.
 • Pravica do izbrisa / pravica do pozabljenosti. Imate pravico, da izbrišete svoje osebne podatke, če obstajajo zakonske predpostavke. Zlasti v primerih, ko osebni podatki niso potrebni za zgoraj navedene namene ali če ste umaknili soglasje ali ste nasprotovali obdelavi.
 • Pravica do omejitve obdelave. Imate pravico omejiti obdelavo vaših osebnih podatkov s strani spletne trgovine Srčno popotovanje, če:
  a) boste zanikali točnost vaših osebnih podatkov (dokler se preveri točnost),
  b) bo obdelava nezakonita in boste zahtevali omejitev uporabe vaših osebnih podatkov namesto izbrisa;
  c) boste potrebovali podatke za določitev, uveljavljanje ali branje pravnih zahtevkov, tudi če jih spletna trgovina Srčno popotovanje ne bo več potreboval za nadaljnjo obdelavo, ali
  d) če nasprotujete obdelavi pravnih postopkov za namene naših zakonitih interesov (zlasti v okviru neposrednega trženja).
 • Pravica do prenosljivosti osebnih podatkov. Če boste zahtevali, da spletna trgovina Srčno popotovanje vaše osebne podatke posreduje neposredno drugemu administratorju.
 • Pravica do ugovora. Imate pravico ugovarjati obdelavi osebnih podatkov
 • Pravica do vložitve pritožbe. Imate pravico kadar koli vložiti pritožbo v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov.

f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com  Free shipping
  for orders over 50%